Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2013

dramaticruler6882

Vad kan man förvänta sig av en näsoperation

Det är populärt att bättra utseendet på näsan och var år söker sig tusentals människor till kirurger som kan utföra en http://astoriakliniken.se/operationer/ - näskorrektion.

En del är missnöjda med näsan de har kommit till världen med och en del hur åldrandet har satt sina avtryck. För andra kan en skada ha förvrängt näsan eller så vill patienten bättra på luftflödet via en funktionell kirurgi. Men ett faktum är klart: ingenting har en så stor inverkan på hur en individ ser ut än storleken och formen på näsan. Därför kan en subtil förändring av näsan göra stora framsteg för looken.

För att veta vad du kan vänta sig dig av en näsoperation måste du få mer fakta kring hur en näskorrektion går till.

Givetvis kan vi inte ge svar på alla dina frågor men om du skulle ha ytterliggare funderingar föreslår vi att du kontaktar en plastikkirurg för en konsultation.
Lyckad näsplastik är ett resultat av ett gott samarbete mellan patient och kirurg. Tillit, realistiska förhoppningar och medicinsk expertis utvecklas i konsultation före det kirurgiska ingreppet och din kirurg svarar på frågor om just dina specifika behov.

Realistiska förväntningar och god hälsa är en förutsättning för en näskorrektion. Att ha förståelse för hur nasal kirurgi fungerar är också betydelsefullt. Målsättningen är att bättra näsan estetiskt vilket gör att den överenstämmer bättre med andra ansiktsdrag. Andra betydande faktorer som bör uppmärksammas inför näsplastik är hudtyp, etnisk bakgrund och patientens ålder.

Patienten måste vara mellan 15 till 16 år för att genomgå en näsoperation därför att det är då man nått full tillväxt. Det finns särfall om patientens andning är påtagligt försvagad.

Innan beslut fattas om näsoperation kan kirurgen ibland också förespråka hakplastik. Hakplastik utförs för att få de rätta proportionerna och få en bättre balans i ansiktet.

Om en näskorrektion är önskvärd av kosmetiska eller funktionella skäl är valet av plastikkirurg av största vikt. Flertal ansiktskirurger är skolade inom både öron, näsa, hals och kosmetisk kirurgi vilket ger dig som patient den absolut högsta nivån av skolning och kompetens. Din läkare kommer analysera strukturen på näsan både ut och invändigt för att utvärdera vad du kan förvänta dig av en näskorrektion. Du kommer vara nöjd med resultatet om du har en realistisk uppfattning om vad nasal kirurgi kan och ej kan uppnå.

Kirurgen kommer ingående gå igenom vilka förväntningar han har inför en operation och underrätta dig om de risker som också finns. När ni kommit fram till ett gemensamt beslut om att fortsätta med en operation kommer plastikkirurgen ta foto och med utgångspunkt i dessa diskutera vilken potential som finns. Plastikkirugen kommer beskriva hur den nasala strukturen inklusive ben och brosk kan skulpteras för att förändra näsan.
</br>
Efter att ha genomfört en noggrann sjukdomshistoria kommer din kirurg att erbjuda dig vägledning om anestesi samt kostnader för operationen.</br>

Begreppsförklaring av näsplastik (rhinoplasty) är ordagrannt att formge näsan. Majoriteten av snitt blir osynliga eftersom de görs inne i näsan I somliga fall gör plastikkirurgen ett snitt emellan det hudområde som separerar näsborrarna. I nästa moment avlägsnas eller omarrangeras en viss mängd underliggande ben och brosk för att skapa en ny formad struktur. Ifall t ex spetsen på näsan är för massiv kan läkaren skulptera brosk i denna yta för att reducera den i storlek. Vinkeln på näsan i förhållande till den övre läppen kan justeras för ett mer ungdomligt yttre eller för att korrigera förvrängningar.
När operationen är färdig och snitten är sydda sätter läkaren fast en skena på utsidan av näsan för att bibehålla den nya formen under läkningen. Mjukt absorberande material kan användas i näsan för att bibehålla stabiliteten längsmed skiljeväggen i luftvägarna.

Vad man kan vänta sig efter en näsoperation?
Skenan som är fäst på näsan måste sitta kvar i åtminstone 5-8 dagar. Ditt ansikte kommer att kännas svullet dagarna efter en näskorrektion och du kan behöva inta värktabletter under en period. Du kommer antagligen ha blånad samt en mindre svullnad kring ögonen som kan lindras genom kalla kompresser.

Efter en näsoperation måste du följa plastikkirurgens råd. Under de första dagarna efter plastikoperationen måste man se till att hålla sitt huvud högt. Man får ej utsättas för sol eller belasta sig för att undvika risken för skador. Om du brukar glasögon ska man säkerställa att glasen inte vilar på näsryggen. Man kan använda tejp alternativt andra material för att minska belastningen i det området där själva operationen utfördes.

För att utfallet ska säkerställas är efterkontroll precis efter en näsoperation avgörande. Om du upptäcker något annorlunda med näsan bör du snarast meddela det här till din http://www.laskinplasticsurgery.com/ - läkare .

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl